Michel Romijn, zegt precies wat er in zijn hoofd omhoog komt…

Michel Romijn als columnistMichel Romijn, geboren in negentien zeven en tachtig in het leyenburg ziekenhuis in Den Haag. Dit was de tijd dat de zusterverpleegwoningen flat nog recht overeind stond. Nu worden er op deze plek woningen gebouwd en is het hele ziekenhuis onderworpen aan een hevige verandering.

En dat is waar Michel dus niet goed tegen kan. Veranderingen van locaties en veranderingen van omgeving. Michel wilt in zijn column verandering, maar ook misstanden aan de kaak stellen. Dit is iets waar Michel Romijn niet goed tegen kan.

Michel heeft jarenlang in een internaat gewoond, maar is hierdoor niet gek geworden. Integendeel, hij is standvastiger geworden en heeft strijdkracht gekregen om te zeggen wat hij wilt zeggen. Gewoon wat de waarheid is, ongecensureerd.